kalite-ve-gida
5

Kalite ve Gıda Güvenliği

Hijyen gıda firmaları için olmazsa olmazdır, ama bu onun gereklerinin her zaman hakkıyla, yapıldığı anlamına gelmez, gıda güvenliği de iyi niyetli beyanlara emanet edilemez. Konu gıda ve güvenlik olduğunda işlerin yolunda gideceğini umut etmekten daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Mesela bilimsel bilgilere dayanan kalite politikalarına ve buna bağlı iş süreç ve prosedürlerine. Ancak bu da yeterli değildir, üretilen gıdanın güvenliğinin sağlanması için denetim ve kontrol mekanizmalarının etkin işleyişi şarttır.

Biz, Gürsoy’da sadece kendi tecrübelerimizden değil, tüm gıda sektörünün tecrübelerinden yararlanarak üretim yaparız. Hatta tüm kalite kontrol ve yönetim sistemlerinin bilgisinden istifade ederiz dememiz daha doğru olacaktır. PUKÖ döngüsünü yani Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al ayaklarından oluşan bu önemli yönetim aracını üretimin her aşamasında kullanır, kalite ve gıda güvenliği politikalarımızı bu sayede sürekli iyileştirir ve güçlendiririz.

Bu doğrultuda;

  • Konuyla ilgili yasal mevzuatlara uygun düzenlemeler yapar, sektörümüzdeki en ilerici ve yeni gıda güvenliği uygulamalarını izler, kendimize örnek alırız.
  • Tüm çalışanlarımızı temel eğitimlerden geçirerek onların gıda güvenliğine dair bilgi ve becerilerini artırır, bilinçlenmelerini sağlarız.
  • Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde konuya ilişkin hassasiyetlerimizi ön planda tutarak hareket eder, onların kalite şartlarımıza uygunluklarını denetleriz.
  • İş süreçlerimizde çeşitli kontrol kademeleri oluşturarak kriz yönetimde değil, risk yönetiminde yetkinleşiriz. Her kontrolün son kontrolmüşçesine yapılması gerektiğini biliriz.
  • Çevre, sağlık, iş ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi hayati önemde gördüğümüz konularda kendimizi sürekli geliştiririz.