standartlarimiz-ana-sayfa
26

Çevre Politikamız

Gıda işi sağlık işidir. Sağlıksa sadece http://www.bestcbdoilfordogs.org https://mailorderbride.proboğazımızdan geçenle ilgili değildir, tüm hayatımızla, çevremizle ilgilidir. Gıda good how to essay topics i need someone to do my essay sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çevre politikaları ve uygulamaları konusunda öncü olması gerektiğini düşünüyor ve iddia ediyoruz.

Bu uğurda;

  • Sadece yürürlükte olan tüm yasal mevzuat şartlarını yerine getirmekle kalmıyor, gerek kendi sektörümüzdeki gerekse diğer sektörlerdeki “iyi örnekleri” kendimize model alıyoruz.
  • Çevreyi kirletmemeye büyük özen gösteriyor, doğal kaynakları koruyarak enerji performansını artırıyoruz.
  • Enerji ve su tasarruflarında süreklilik prehttp://www.bestcbdoilfordogs.org https://mailorderbride.pronsibiyle hareket ediyoruz.
  • Çevre ve enerji bilincinin artırılması için çalışanlarımıza eğitimler veriyor, konuya dair bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlıyoruz.
  • Küresel kaynakları korumanın ne denli önemli olduğunu biliyoruz.
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesini hedefliyoruz, bu amaç doğrultusunda tedbirler geliştiriyor ve uyguluyoruz.
  • Temiz good how to essay topics i need someone to do my essay ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarımında büyük sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz.
  • Çevreye duyarlı tedarikçilerle çalışıyor, tedarikçi seçim ve denetimlerinde bu hususa dikkat ediyoruz.